21 mars 2006

Och trots att jag inte vill tillbaka, inte vill bo där så känner jag en slags ömsinthet och en slags längtan dit, efter tiden som var kan hända. Just nu vill jag något mer, något annat än det jag har men jag har bestämt mig för att lugna mig. Mest för M:s skull, lite för min. Kanske.

Inga kommentarer: