02 mars 2007

PRO eller PLO - kan vara bra att veta skillnaden


Känns som att kvaliteten på universiteten numera skulle kunna höjas ett snäpp, eller att folk borde uttala ord tydligare och att de med talfel inte borde uttala vissa ord alls?

Detta skrattade M så mycket att han inte kunde läsa det ens.

Kvällen har varit just skrattig!

Inga kommentarer: